Bld. Belvedere nr. 7
Onești (BC)
Tel/Fax: 0234 321 630
lic_frieremia@yahoo.comADMITERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

 

Oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018 cuprinde două clase a IX-a:

• 1 clasă a IX-a – 28 de elevi, cu profil teologic,
specializare teologie romano-catolică;

• 1 clasă a IX-a – 28 elevi, cu profil teologic,
specializare teologie-engleză intensiv.

În clasa cu specializare teologie romano-catolică sunt și elevi seminariști, care sunt formați pentru viața consacrată ca preoți și frați călugări ai Ordinului Fraților Minori Capucini.

Planul cadru de învățământ prevede discipline ale trunchiului comun obligatorii tuturor liceelor, indiferent de filieră și profil, la care se adaugă curriculumul diferențiat.

 


CALENDARUL ADMITERII

 

18-19 mai 2017 Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probele de aptitudini
22-23 mai 2017 Înscrierea pentru probele de aptitudini
24-27 mai 2017 Desfăşurarea probelor de aptitudini
29 mai 2017 Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
31 mai 2017 Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

 


DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

- anexa fişei de înscriere (se ia de la şcoala de provenienţă)

- certificatul de naştere (original şi copie);

- carte de identitate (original şi copie);

- fişa medicală, adeverința medicală și avizul epidemiologic eliberate de medicul școlar sau medicul de familie;

- recomandare scrisă din partea părintelui paroh de care aparţine candidatul;

- declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” şi că sunt de acord să îl respecte (se va completa în momentul înscrierii).
Regulamentul poate fi consultat aici.


TEMATICA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI LA RELIGIE

Biblie:
1. Parabolele lui Isus (capitolele 15 și 16 din Evanghelia după Luca)

2. Minunile lui Isus (capitolele 8 și 9 din Evanghelia după Matei)

Bibliografie: Noul testament, trad. pr. Alois Bulai și pr. Anton Budău, Editura Sapientia, Iași.
Materialul bibliografic complet pentru secțiunea Biblie poate fi descărcat de aici.


Catehism:
1. Păcatele capitale și virtuțile opuse lor:
- Mândria/Umilința
- Zgârcenia/Dărnicia
- Mânia/Stăpânirea de sine
- Necurăția/Curăția
- Invidia (Pizma)/Bunătatea
- Lenea/Hărnicia
- Lăcomia/Cumpătarea

2. Principalele rugăciuni: Rugăciunea domnească, Salutarea îngerească, Doxologia, Crezul apostolic, Act de căință.

Bibliografie: Catehismul Romano-Catolic (Catehismul mic), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București. 
Materialul bibliografic complet pentru secțiunea Catehism poate fi descărcat de aici.