Bld. Belvedere nr. 7
Onești (BC)
Tel/Fax: 0234 321 630
lic_frieremia@yahoo.comPRIMA ETAPĂ DE ADMITERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

 

Oferta educațională pentru anul școlar 2018-2019 cuprinde două clase a IX-a:

• 1 clasă a IX-a – 28 de elevi, cu profil teologic,
specializare teologie romano-catolică;

• 1 clasă a IX-a – 28 elevi, cu profil teologic,
specializare teologie-engleză intensiv.

În clasa cu specializare teologie romano-catolică sunt și elevi seminariști, care sunt formați pentru viața consacrată ca preoți ai Ordinului Fraților Minori Capucini.

Planul cadru de învățământ prevede discipline ale trunchiului comun obligatorii tuturor liceelor, indiferent de filieră și profil, la care se adaugă curriculumul diferențiat.

 

Orice altă informație se poate obține la secretariatul școlii.


CALENDARUL ADMITERII

 

10-11 mai 2018 Eliberarea anexelor fișei de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini;
14-15 mai 2018 Înscrierea la probele de aptitudini;
16-18 mai 2018 Desfășurarea probelor de aptitudini;
22 mai 2018 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini; depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru;
25 mai 2018 Afişarea rezultatelor finale în urma contestațiilor la probele de aptitudini.

 


DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII

- anexa fișei de înscriere (se ia de la școala de proveniență);

- certificatul de naştere (original şi copie);

- carte de identitate (original şi copie);

- fişa medicală, adeverința medicală și avizul epidemiologic eliberate de medicul școlar sau medicul de familie;

- recomandare scrisă din partea părintelui paroh de care aparţine candidatul;

- declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” şi că sunt de acord să îl respecte (se va completa în momentul înscrierii).
Regulamentul poate fi consultat aici.


TEMATICA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI LA RELIGIE

Biblie:
1. Parabolele lui Isus (capitolele 15 și 16 din Evanghelia după Luca)

2. Minunile lui Isus (capitolele 8 și 9 din Evanghelia după Matei)

Bibliografie: Noul testament, trad. pr. Alois Bulai și pr. Anton Budău, Editura Sapientia, Iași.
Materialul bibliografic complet pentru secțiunea Biblie poate fi descărcat de aici.


Catehism:
1. Păcatele capitale și virtuțile opuse lor:
- Mândria/Umilința
- Zgârcenia/Dărnicia
- Mânia/Stăpânirea de sine
- Necurăția/Curăția
- Invidia (Pizma)/Bunătatea
- Lenea/Hărnicia
- Lăcomia/Cumpătarea

2. Principalele rugăciuni: Rugăciunea domnească, Salutarea îngerească, Doxologia, Crezul apostolic, Act de căință.

Bibliografie: Catehismul Romano-Catolic (Catehismul mic), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București. 
Materialul bibliografic complet pentru secțiunea Catehism poate fi descărcat de aici.


admitere
Admitere