Bld. Belvedere nr. 7
Onești (BC)
Tel/Fax: 0234 321 630
lic_frieremia@yahoo.com










ULTIMELE
EVENIMENTE

VIZIUNE


Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” îşi propune păstrarea identităţii şi a individualităţii şcolii creând premisele unei educaţii complexe, urmărind dezvoltarea personalităţii integrale a elevilor prin împlinirea celor două dimensiuni, umană şi spirituală. Întreaga activitate din liceu va fi organizată astfel  încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional fundamentat pe valorile evanghelice, un dialog permanent între credinţă şi cultură.


MISIUNE


Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” este deschis pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, promovând simţul valorilor. Fiind o instituţie de învăţământ de stat, şcoala noastră urmăreşte să implementeze principiile şi obiectivele generale ale învăţământului preuniversitar românesc prin promovarea actului didactic de calitate, constituindu-se ca o “minicomunitate” ordonată în care elevii să îşi formeze şi să exerseze convingeri şi comportamente adecvate.

În acelaşi timp, fiind o instituţie de învăţământ teologic, şcoala noastră îşi propune să faciliteze achiziţia valorilor morale şi interiorizarea mesajului evanghelic. Absolvenţii şcolii noastre trebuie să devină tinerii responsabili ai comunităţii de mâine, înarmaţi cu o cultură generală care să le ofere posibilitatea de a se integra cu uşurinţă în societate, de a putea progresa continuu, rămânând, totodată, ancoraţi în învăţătura creştină. Prin clasele de profil teologic, unde sunt şi elevi seminarişti, liceul pregăteşte viitori preoţi şi călugări în cadrul Ordinului Fraţilor Minori Capucini. Cadrele didactice ale liceului au misiunea să descopere şi să pună în valoare, pentru fiecare elev în parte, calităţile personale, idealurile şi dorinţa de a-şi defini personalitatea.


PERSONALUL ANGAJAT LA LICEUL TEOLOGIC "FERICITUL IEREMIA"
ONEŞTI ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016
 

LISTA FUNCȚIILOR LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2017
CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/28 IUNIE 2017


 
 
 

Ultima actualizare:
(luna/zi/an/ora/min.)